Hội nghị người lao động 2019

26-04-2019

Ngày 25/4/2019 tại Satramart Siêu Thị Sài Gòn đã diễn ra hội nghị người lao động 2019

Ngày 25/4/2019 - Tại Satramart Siêu Thị Sài Gòn đã diễn ra Hội nghị NLĐ năm 2019

IMG_5629

Hội nghị đã Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Kết quả hoạt động phong trào Công đoàn năm 2018; Phương hướng hoạt động năm 2019 và các vấn đề được người lao động quan tâm.

IMG_5630

Giải đáp kiến nghị của Người lao động, ghi nhận các ý kiến đóng góp của người lao động về các hoạt động sản xuất kinh doanh của siêu thị, giải đáp thắc mắc cũng như thống nhất các ý kiến chung để đưa ra giải pháp hoàn thiện trong thời gian tới

Hội nghị còn thông qua Nội quy lao động và Ký kết thỏa ước lao động tập thể năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2019.

IMG_5656

Hội nghị kêu gọi toàn thể người lao động tại siêu thị tích cực đóng góp trí tuệ, công sức và tham gia phong trào thi đua nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. 

Bên cạnh đó hội nghị trao thưởng cho các cá nhân và tập thể đã có thành tích tốt và có nhiều đóng góp tích cực cho hiệu quả đạt được năm 2018 

IMG_5686

IMG_5683IMG_5690

IMG_5682