Hiến máu nhân đạo

18-03-2019

Hoạt động hiến máu nhân đạo - Được KHLT Công Đoàn - Đoàn Thanh Niên Tổng Công Ty Thương Mại Sài Gòn phối hợp cùng bệnh viện truyền máu huyết học tổ chức

Ngày 13/03 Thực hiện KHLT Công đoàn - Đoàn Thanh Niên Tổng công ty thương mại Sài Gòn phối hợp với Bệnh viện Truyền Máu Huyết Học tổ chức
Ngày hội hiến máu “ Satra- Giọt máu hồng tình nguyện” lần 2 năm 2019.
Với sự tham gia đông đảo của các bạn Đoàn viên thanh niên, các anh chị Đoàn viên công Đoàn từ các đơn vị trực thuộc Satra trong đó có Siêu Thị Sài Gòn 

bbf7ac8ede423c1c6553

62ea25f95735b56bec24

346d9124e3e801b658f9

249c8037f3fb11a548ea