Chương trình “Trợ giá cho cuộc sống bình thường mới”

12-11-2021

Từ 13/11 đến 14/11/2021 Tại Siêu Thị Sài Gòn sẽ diễn ra Chương trình trợ giá cực yêu thương

 

Cam sành loại I (5 đến 6 trái / kg) = 16.000đ / kg

Ổi nữa hoàng loại I = 17.000đ / kg

Chuối sứ = 13.500đ / kg

Chuối Koji = 18.500đ / kg

Cá điêu hồng sống = 29.000đ / con (trung bình từ 600g đến 700g / con)

Cá basa không đầu làm sạch = 49.000đ / kg

1210-web