CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI CÁC MẶT HÀNG RAU LÁ

19-10-2021

Diễn ra từ 20/10 đến 26/10/2021, sau 17h00 hằng ngày.

Từ 17h00 hằng ngày khách hàng sẽ được giảm giá đến 30% các mặt hàng rau lá tại Siêu thị Sài Gòn. Chương trình chỉ diễn ra trong 07 ngày, từ 20/10 đến 26/10/2021.73c214fe412f325edf04c0a6ef5656c0