Satramart - Siêu Thị Sài Gòn

Số 460 Đường 3 tháng 2 Phường 12 Quận 10 TP. HCM. MST: 0300100037-004 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp ngày 5/12/2006.
Fax : (+ 84-28) 38 629 629
ĐT : (+ 84-28) 028 38 629 629
Email : info@sieuthisaigon.com.vn

Liên hệ phòng ban

Phòng Tổ chức Hành chính
Số điện thoại: (028) 3863 3504 
Fax: (028) 3863 3057 
Phòng Kế hoạch kinh doanh 
Số điện thoại: (028) 3862 7298 
Fax: (028) 3863 3053 
Phòng Tài chính kế toán 
Số điện thoai: (028) 3863 3056 
Phòng Kinh doanh dịch vụ 
Số điện thoại: (028) 3863 3151

  

Gửi liên hệ