Thanh toán bằng nhiều loại thẻ

27-04-2018

Siêu thị chấp nhận thanh toán mua hàng bằng các loại thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ khác nhau

             THANH TOÁN BẰNG THẺ TẠI SATRAMART - SIÊU THỊ SÀI GÒN 

                         MASTERCARD