Áp dụng từ ngày 31/05/2018 đến ngày 10/06/2018 tại Satramart - Siêu Thị Sài Gòn