Từ ngày 15/06 - 30/06/2024
Từ ngày 25/05 đến 10/06/2024
Từ ngày 10/05 đến 19/05/2024
Từ ngày 22/04 đến 05/05/2024
Từ ngày 05/04 đến 18/04/2024
Từ ngày 18/03 đến 31/03/2024
Từ ngày 01/03 đến 10/03/2024
Từ ngày 11/02 đến 18/02/2024
Từ ngày 25/01 đến 09/02/2024
Từ ngày 11/01 đến 21/01/2024
Từ ngày 22/12 đến 07/01/2024
Từ ngày 16/12 đến 25/12/2023
Từ ngày 01/12 đến 15/12/2023
Từ ngày 15/11 đến 30/11/2023
24-10-2023
Từ ngày 30/10 đến 12/11/2023
Từ ngày 18/10 đến 29/10/2023
30-09-2023
05/10 đến ngày 15/10/2023
Từ ngày 21/9 đến 01/10/2023
Áp dụng từ 31/08 đến ngày 17/09/2023
Từ ngày 16/08 đến 30/08/2023
Từ ngày 4/8 đến 13/8/2023
Từ ngày 20/7 đến 30/7/2023
Từ ngày 30/06 đến 15/07/2023
Từ ngày 15/6 đến 29/6/2023
Từ ngày 26/05 đến 11/06/2023
Từ ngày 12/5 đến 21/5/2023
Từ ngày 25/4 đến 07/05/2023
Từ ngày 12/4 đến 23/4/203
Từ ngày 24/03 đến 09/04/2023
13-03-2023
Từ ngày 16/3 đến 26/3/2023
Từ ngày 02/03 đến 12/03/2023
Từ ngày 10/02 đến 26/02/2023
Từ ngày 23/01 đến 05/02/2023
Từ ngày 03/01 đến 21/01/2023
Từ ngày 23/12/2022 đến 08/01/2023
Từ ngày 17/12 đến 31/12/2022
Từ ngày 15/06 đến 30/06/2022
Từ ngày 25/05 đến 12/06/2022
Từ ngày 13/05 đến 22/05/2022
Từ ngày 22/04 đến ngày 08/05/2022
Từ ngày 06/04 đến 17/04/2022
Từ 25/03 đến 03/04/2022
Từ 04/03/2022 đến 20/03/2022
Từ ngày 18/02-27/02/2022
Từ 21/06 đến 04/07/2021. Tại Siêu Thị Sài Gòn sẽ diễn ra chương trình khuyến mãi "Gia Đình Yêu Thương" với hàng ngàn sản phẩm có giá bán đặc biệt cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn
Từ 28/05 đến 14/06/2021. Tại Siêu Thị Sài Gòn sẽ diễn ra chương trình khuyến mãi "Mùa Hè Vẫy Gọi" với hàng ngàn sản phẩm có giá bán đặc biệt cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn
Từ ngày 07/05 đến ngày 16/05/2021. Tại Siêu Thị Sài Gòn sẽ diễn ra chương trình khuyến mãi lớn "Siêu Ưu Đãi" với hàng ngàn sản phẩm có giá bán đặc biệt cùng chương trình ưu đãi hấp dẫn...
Từ ngày 19/04 đến ngày 02/05/2021. Tại Siêu Thị Sài Gòn sẽ diễn ra chương trình khuyến mãi lớn "Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ 30/04 & 01/05"
TTừ ngày 26/03 đến ngày 11/04/2021. Tại Siêu Thị Sài Gòn sẽ diễn ra chương trình khuyến mãi CỰC HẤP DẪN!! với hàng ngàn sản phẩm có giá bán đặc biệt và nhiều chương trình ưu đãi hấp...
Từ ngày 03/03 đến ngày 17/03/2021 Tại Siêu Thị Sài Gòn sẽ diễn ra Chương Trình Khuyến Mãi “Trao Ngàn Yêu Thương - Chào Mừng Quốc Tế Phụ Nữ 8/3” với nhiều sản phẩm giảm giá đặc biệt cùng...