Chương trình từ ngày 10/6 - 16/6/2019
Thời gian 13/5 - 23/5/2019
Ưu đãi giảm giá hấp dẫn - Tại Siêu Thị Sài Gòn mừng quốc tế phụ nữ 8-3
Chương trình giảm giá cuối xuân từ ngày 18/2 - 28/2/2019
Khuyến mãi giảm giá từ 25/1 - 2/2/2018
Những ưu đãi giảm giá vào dịp giáng sinh tại Satramart - Siêu Thị Sài Gòn
Những ưu đãi giảm giá vào dịp giáng sinh tại Satramart - Siêu Thị Sài Gòn
Những ưu đãi giảm giá vào dịp giáng sinh tại Satramart - Siêu Thị Sài Gòn
Những ưu đãi giảm giá vào dịp giáng sinh tại Satramart - Siêu Thị Sài Gòn
Những ưu đãi giảm giá vào dịp giáng sinh tại Satramart - Siêu Thị Sài Gòn
Những ưu đãi giảm giá vào dịp cuối tuần tại Satramart - Siêu Thị Sài Gòn
Những ưu đãi giảm giá vào dịp cuối tuần tại Satramart - Siêu Thị Sài Gòn