Từng ngày 18 - 29/10/2019
Từ ngày 21 - 27/9/2019
Từ ngày 30/8 - 15/9/2019
Ưu đãi giảm giá hấp dẫn từ ngày 09/8 - 25/8/2019
Từ ngày 12/7 đến 28/7/2019
Giảm giá nhiều mặt hàng thiết yếu lên tới 35% từ 15/6 - 30/6/2019
Từ ngày 23/5 - 9/6/2019
Cẩm nang mua sắm - Mừng đại lễ 30/4
Cẩm nang mua sắm tháng 4 - Mừng lễ lớn
Từ ngày 4/4 - 15/4/2019
Thời gian chương trình 1/3 - 17/3/2019